AKTUALNOŚCI

Rekordowe zapotrzebowanie na moc w KSE w okresie letnim

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. poinformowały, że w minioną środę, tj. 26 czerwca, wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w okresie letnim. Zarejestrowane o godzinie 13:15 zapotrzebowanie na moc wynosiło 24 144 MW. Pomimo tak wysokiego zapotrzebowania, nie wystąpiły zakłócenia w pracy KSE.

Dotychczasowa najwyższa wartość zapotrzebowania na moc dla okresu letniego wystąpła 12 czerwca 2019 r. i wyniosła 24 096 MW.

Postępy prac na rozdzielni 220 kV

W czerwcu zakończono montaże w polu łącznika szyn i uziemników systemów rozdzielni 220 kV. Przeprowadzono też niezbędne kontrole i pomiary, które potwierdziły poprawność wykonanych prac. Pozwoliło to przywrócić układy do ruchu.


Równolegle rozpoczęto prace związane z przenoszeniem kolejnych pól funkcyjnych tj. pól pomiaru napięć systemu 1 i systemu 2 rozdzielni 220 kV na nowe obwody.

 

 

Zrealizowano kolejne prace

W zawiązku z uwolnieniem spod napięcia części istniejącej rozdzielni 400 kV, Wykonawca przeprowadził częściowy jej demontaż, umożliwiający zabudowę fundamentów pod nowoprojektowany dwutorowy słup 400 kV relacji Grudziądz Węgrowo - Gdańsk Błonia i Grudziądz Węgrowo - Płock.

Jednocześnie trwały prace związane z przenoszeniem pola łącznika szyn 220 kV oraz uziemników systemowych 220 kV na nowe układy zabezpieczeniowe.

 

PSE w gronie firm należących Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu to największa i najstarsza polska organizacja pozarządowa kompleksowo zajmująca się CSR i zrównoważonym rozwojem. FOB powstało w 2000 roku i ma status organizacji pożytku publicznego. Prowadzi działania umożliwiające dialog i wymianę doświadczeń w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju pomiędzy firmami, przedstawicielami władz publicznych, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem akademickim. Zrzesza niemal 60 firm z różnych sektorów gospodarki.

PSE stały się członkiem FOB 28 marca br. Spółka od lat stosuje w praktyce zasady odpowiedzialnego biznesu, za co została doceniona  w 2015,2016 i 2017 roku otrzymując Listki CSR „Polityki”, odpowiednio dwa srebrne i złoty. Współpraca z Forum pozwoli PSE na rozwijanie możliwości dialogu z szerokim gronem partnerów, zarówno biznesowych, jak i społecznych.


Więcej informacji na ten temat znajadą Państwo tutaj.

 

 

Przenosiny autotransformatora AT 3

Po terminowym załączeniu autotransformatora AT5 400/110kV kV, zgodnie z planami, w marcu trwały prace związane z przeniesieniem autotransformatora AT3 400/220kV/KV ze starej rozdzielni 400 kV na nową. Planowane załączenie jednostki to początek kwietnia. Uruchomienie AT3 umożliwi podejście do przenoszenia kolejnego, ostatniego autotransformatora AT1 220/110kV.