AKTUALNOŚCI

Zrealizowano kolejne prace

W zawiązku z uwolnieniem spod napięcia części istniejącej rozdzielni 400 kV, Wykonawca przeprowadził częściowy jej demontaż, umożliwiający zabudowę fundamentów pod nowoprojektowany dwutorowy słup 400 kV relacji Grudziądz Węgrowo - Gdańsk Błonia i Grudziądz Węgrowo - Płock.

Jednocześnie trwały prace związane z przenoszeniem pola łącznika szyn 220 kV oraz uziemników systemowych 220 kV na nowe układy zabezpieczeniowe.

 

PSE w gronie firm należących Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu to największa i najstarsza polska organizacja pozarządowa kompleksowo zajmująca się CSR i zrównoważonym rozwojem. FOB powstało w 2000 roku i ma status organizacji pożytku publicznego. Prowadzi działania umożliwiające dialog i wymianę doświadczeń w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju pomiędzy firmami, przedstawicielami władz publicznych, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem akademickim. Zrzesza niemal 60 firm z różnych sektorów gospodarki.

PSE stały się członkiem FOB 28 marca br. Spółka od lat stosuje w praktyce zasady odpowiedzialnego biznesu, za co została doceniona  w 2015,2016 i 2017 roku otrzymując Listki CSR „Polityki”, odpowiednio dwa srebrne i złoty. Współpraca z Forum pozwoli PSE na rozwijanie możliwości dialogu z szerokim gronem partnerów, zarówno biznesowych, jak i społecznych.


Więcej informacji na ten temat znajadą Państwo tutaj.

 

 

Przenosiny autotransformatora AT 3

Po terminowym załączeniu autotransformatora AT5 400/110kV kV, zgodnie z planami, w marcu trwały prace związane z przeniesieniem autotransformatora AT3 400/220kV/KV ze starej rozdzielni 400 kV na nową. Planowane załączenie jednostki to początek kwietnia. Uruchomienie AT3 umożliwi podejście do przenoszenia kolejnego, ostatniego autotransformatora AT1 220/110kV.

 

Autotransformator AT5 został przeniesiony

W lutym wykonano i załączono drugi most szynowy, łączący nowo wybudowaną i istniejącą rozdzielnię. Ze starej rozdzielni przeniesiono też autotransformator (AT5), który wkrótce zostanie przywrócony do pracy.

Realizacja powyższych działań umożliwiła wykonanie prac przygotowawczych do przenosin kolejnego istniejącego autotransformatora AT3. Jego wyłączenie trwa od ostatniego tygodnia lutego, a przywrócenie do pracy planowane jest na początek kwietnia.

Przygotowania do przenosin autotransformatora 5 na nową rozdzielnię 400kV

Wykonawca oczekuje na wyłączenie, czynnego dotąd autotransformatora 5. Szacuje się, że na przełomie stycznia i lutego, AT5 zostanie przeniesiony na nową rozdzielnię 400 kV.

Równolegle, układane są kable z nowych szaf sterowniczych zlokalizowanych w nowym budynku technologicznym do istniejących pól 220 kV. Do zakończenia zbliżają się prace związane z zabudową nowego oświetlenia terenu stacji, a w proces uruchomieniowy weszły prace związane z zabudową systemu ochrony technicznej.