AKTUALNOŚCI

Raport wpływu PSE - Napełniamy Polskę mocą

Publikacja, zatytułowana „Napełniamy Polskę mocą”, ukazuje całościowy obraz działań PSE, jej najważniejsze osiągnięcia biznesowe oraz ich wpływ na otoczenie: gospodarkę, społeczności lokalne, środowisko i biznes. W sposób zintegrowany przedstawia dane finansowe i  niefinansowe za 2018 rok. Raport skupia się też na wyzwaniach i perspektywach rozwoju PSE w obliczu dynamicznie zmieniającego się rynku energii elektrycznej i otoczenia regulacyjnego.

Dla dbałości o środowisko, kolejny rok z rzędu, PSE zrezygnowały z publikowania raportu w formie papierowej – jest dostępy jako interaktywna strona internetowa. Do dyspozycji użytkowników oddano narzędzia ułatwiające korzystanie z raportu. Czytelnicy mają możliwość połączenia interesujących ich fragmentów opracowania i stworzenia jego własnej wersji. Dostępna jest także opcja włączenia audiodeskrypcji, umożliwiająca odsłuchanie wszystkich rozdziałów raportu. W trosce o  potrzeby osób niedowidzących wprowadzono także możliwość zmiany rozmiaru tekstu i  wyświetlania go na kontrastowym tle. Pełna wersja raportu dostępna jest tutaj. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją.

Życzenia Świąteczne

Szanowni Państwo,

Zespół inwestycji życzy Państwu wspaniałych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego sukcesów i radości Nowego Roku 2020.


 

Linia 220 kV kierunek Jasiniec już w docelowym układzie automatyki

Pole linii 220 kV kierunek Jasiniec zostało przeniesione na docelowe układy automatyki. Na ukończeniu są prace kontrolno-pomiarowe. Zgodnie z harmonogramem, na początek grudnia, planowane jest załączenie linii i przywrócenie jej do eksploatacji.

Kolejne etapy prac

W związku z inną inwestycją prowadzoną przez PSE, w październiku wyłączono trwale linię 220 kV relacji Grudziądz Węgrowo - Bydgoszcz Jasiniec. Wykonawca, korzystając z tego wyłączenia prowadzi prace mające na celu przeniesienie istniejącego pola liniowego linii 220 kV Jasiniec na docelowe układy automatyki i zabezpieczeń na stacji Grudziądz. Planowane zakończenie prac, skoordynowane z planowanym załączeniem wspomnianej linii, przewidywane jest w pierwszej połowie grudnia br.

Zapraszamy do kontaktu

Przypominamy, że cały czas istnieje możliwość zadawania pytań Wykonawcy. Prosimy kierować je do nas za pośrednictwem elektronicznej skrzynki kontaktowej biuroprasowe@stacjagrudziadz.pl.

Jednocześnie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w wiadomości e-mail lub w jakikolwiek inny sposób, są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (PSE S.A.), ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. 22 242 26 00. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.