Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo

 

Kolejne etapy prac

W związku z inną inwestycją prowadzoną przez PSE, w październiku wyłączono trwale linię 220 kV relacji Grudziądz Węgrowo - Bydgoszcz Jasiniec. Wykonawca, korzystając z tego wyłączenia prowadzi prace mające na celu przeniesienie istniejącego pola liniowego linii 220 kV Jasiniec na docelowe układy automatyki i zabezpieczeń na stacji Grudziądz. Planowane zakończenie prac, skoordynowane z planowanym załączeniem wspomnianej linii, przewidywane jest w pierwszej połowie grudnia br.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE