Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo

 

Przenosiny autotransformatora AT 3

Po terminowym załączeniu autotransformatora AT5 400/110kV kV, zgodnie z planami, w marcu trwały prace związane z przeniesieniem autotransformatora AT3 400/220kV/KV ze starej rozdzielni 400 kV na nową. Planowane załączenie jednostki to początek kwietnia. Uruchomienie AT3 umożliwi podejście do przenoszenia kolejnego, ostatniego autotransformatora AT1 220/110kV.

 INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE