Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo

 

Zrealizowano kolejne prace

W zawiązku z uwolnieniem spod napięcia części istniejącej rozdzielni 400 kV, Wykonawca przeprowadził częściowy jej demontaż, umożliwiający zabudowę fundamentów pod nowoprojektowany dwutorowy słup 400 kV relacji Grudziądz Węgrowo - Gdańsk Błonia i Grudziądz Węgrowo - Płock.

Jednocześnie trwały prace związane z przenoszeniem pola łącznika szyn 220 kV oraz uziemników systemowych 220 kV na nowe układy zabezpieczeniowe.

 INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE