Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo

 

Brak wyłączeń uniemożliwia przeniesienie autotransformatora AT 1

Po terminowym przeniesieniu autotransformatora AT3 400/220 kV/kV ze starej rozdzielni na nową, Wykonawca planował przeniesienie ostatniej już jednostki - autotransformatora AT 1. Niestety, ze względu na brak otrzymania wyłączenia, prace w tym zakresie zostały wstrzymane na czas nieokreślony.

Wykonawca prowadził jednak inne prace, nie wymagające uzyskania wyłączeń - przystąpiono do przenoszenia pól funkcyjnych rozdzielni 220 kV, rozpoczynając od pola uziemników systemów szyn zbiorczych (pole nr 01).

 INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE