Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo

 

Linia 220 kV kierunek Jasiniec już w docelowym układzie automatyki

Pole linii 220 kV kierunek Jasiniec zostało przeniesione na docelowe układy automatyki. Na ukończeniu są prace kontrolno-pomiarowe. Zgodnie z harmonogramem, na początek grudnia, planowane jest załączenie linii i przywrócenie jej do eksploatacji.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE