Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo

 

Postępy na budowie

Na przełomie sierpnia i września zakończono wymianę ogrodzenia istniejącej części stacji, a na ukończeniu są prace związane z drogami wewnętrznymi. Równolegle prowadzone są prace kontrolno-pomiarowe, mające na celu przygotowanie układów automatyki do odbiorów technicznych przez służby Zamawiającego. Prace na stacji postępują zgodnie z harmonogramem.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE