Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo

 

Postępy prac na rozdzielni 220 kV

W czerwcu zakończono montaże w polu łącznika szyn i uziemników systemów rozdzielni 220 kV. Przeprowadzono też niezbędne kontrole i pomiary, które potwierdziły poprawność wykonanych prac. Pozwoliło to przywrócić układy do ruchu.


Równolegle rozpoczęto prace związane z przenoszeniem kolejnych pól funkcyjnych tj. pól pomiaru napięć systemu 1 i systemu 2 rozdzielni 220 kV na nowe obwody.

 

 INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE