Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo

 

Stacja Grudziądz z instalacją zraszaczową AT4

Na stacji Grudziądz w listopadzie ukończono i przetestowano instalację zraszaczową dla nowego autotransformatora AT4. Testy instalacji zakończono z pozytywnym wynikiem.

Na stacji trwają również przygotowania do podania napięcia na nowe urządzenia. Tutaj zakończono prace polegające na budowie mostu szynowego do tymczasowego połączenia nowo budowanej rozdzielni 400kV z istniejącą rozdzielnią 400kV. Połączenie ma służyć do podania napięcia na nowowybudowane urządzenia jak również załączenia nowego autotransformatora AT4.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE