AKTUALNOŚCI

Skrzynka kontaktowa

Przypominamy, że cały czas istnieje możliwość zadawania pytań Wykonawcy. Prosimy kierować je do nas za pośrednictwem elektronicznej skrzynki kontaktowej biuroprasowe@stacjagrudziadz.pl.

Jednocześnie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w wiadomości e-mail lub w jakikolwiek inny sposób, są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (PSE S.A.), ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. 22 242 26 00. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.

 

 

 Moc pomocy w czasie pandemii

W czasie pandemii PSE podjęły szereg działań, które pomagają w walce z koronawirusem mieszkańcom tych regionów, w których znajdują się lub powstają linie najwyższych napięć i stacje elektroenergetyczne.


Firma wykorzystała doświadczenia z organizacji programu „WzMOCnij Swoje Otoczenie”, w ramach którego samorządy i organizacje pozarządowe mogły w zeszłym roku zgłaszać pomysły na projekty przynoszące długotrwały i pozytywny skutek dla okolicy. W ten sposób udało się zrealizować projekty edukacyjne, sportowe i infrastrukturalne w 76 gminach. Z ich efektów korzysta dziś ponad 110 tys. osób.

PSE pomogły m.in szpitalom, przekazując im darowizny pieniężne i rzeczowe. Sfinansowały m.in. zakup specjalistycznego samochodu do przewozu próbek oraz izolatorów RNA dla Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli, co pozwoliło na przyspieszenie prowadzenia badań u pacjentów z podejrzeniem zakażenia COVID-19. Z kolei Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie oraz Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu zostały wyposażone w respiratory i inny specjalistyczny sprzęt medyczny oraz urządzenia do dezynfekcji.

Więcej na temat pomocy udzielanej przez PSE przeczytają Państwo tutaj.

Autotransformator 220/110kV AT1 przekazany do ruchu

Zgodnie z planami Wykonawcy, w dniu 22 czerwca br. do ruchu został przekazany autotransformator 220/110 kV AT1. Aktualnie, prace na stacji skupiają się wokół porządkowania terenu oraz przygotowania do dostosowania potrzeb własnych stacji do wymogów NCER. Jest to Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych.

Trwa przenoszenie obwodów wtórnych AT1 na nowe układy

W maju przystąpiono do przenoszenia obwodów wtórnych autotransformatora 220/110 kV/kV AT1 na nowe układy automatyki. To już ostatni element istniejącej infrastruktury energetycznej wymagający przeniesienia na nowe układy. Uruchomienie jednostki i przywrócenie jej do eksploatacji zaplanowane jest na połowę czerwca 2020 r.

Epidemia nie wstrzymuje prac

Pomimo trwającej epidemii COVID-19, Wykonawca, przy zachowaniu szczególnych środków bezpieczeństwa, kontynuuje budowę. Zgodnie z harmonogramem, prace związane z linią 220 kV Toruń Elana zostały zakończone. W pierwszych dniach kwietnia linia została załączona i przywrócona do eksploatacji.

Rozpoczęto też prace przygotowawcze do wyłączenia autotransformatora 220/110kV AT1, ostatniego elementu infrastruktury energetycznej, który wymaga przeniesienia na nowe układy automatyki. W czasie wyłączenia AT1, potrzeby własne stcji będą wspierane dzięki nowo ułożonym kablom należącym Energa Operator. Jeden z nich jest już pod obciążeniem, co oznacza możliwość wyłączenia autotransformatora w zaplanowanym terminie, tj. 7 maja br.