AKTUALNOŚCI

Autotransformator 220/110kV AT1 przekazany do ruchu

Zgodnie z planami Wykonawcy, w dniu 22 czerwca br. do ruchu został przekazany autotransformator 220/110 kV AT1. Aktualnie, prace na stacji skupiają się wokół porządkowania terenu oraz przygotowania do dostosowania potrzeb własnych stacji do wymogów NCER. Jest to Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych.

Trwa przenoszenie obwodów wtórnych AT1 na nowe układy

W maju przystąpiono do przenoszenia obwodów wtórnych autotransformatora 220/110 kV/kV AT1 na nowe układy automatyki. To już ostatni element istniejącej infrastruktury energetycznej wymagający przeniesienia na nowe układy. Uruchomienie jednostki i przywrócenie jej do eksploatacji zaplanowane jest na połowę czerwca 2020 r.

Epidemia nie wstrzymuje prac

Pomimo trwającej epidemii COVID-19, Wykonawca, przy zachowaniu szczególnych środków bezpieczeństwa, kontynuuje budowę. Zgodnie z harmonogramem, prace związane z linią 220 kV Toruń Elana zostały zakończone. W pierwszych dniach kwietnia linia została załączona i przywrócona do eksploatacji.

Rozpoczęto też prace przygotowawcze do wyłączenia autotransformatora 220/110kV AT1, ostatniego elementu infrastruktury energetycznej, który wymaga przeniesienia na nowe układy automatyki. W czasie wyłączenia AT1, potrzeby własne stcji będą wspierane dzięki nowo ułożonym kablom należącym Energa Operator. Jeden z nich jest już pod obciążeniem, co oznacza możliwość wyłączenia autotransformatora w zaplanowanym terminie, tj. 7 maja br.

Środki bezpieczeństwa na budowie

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, Wykonawca wprowadził szereg zasad mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Przede wszystkim ograniczono liczbę pracowników znajdujących się na terenie budowy do niezbędnego minimum, a także wyposażono ich w środki do dezynfekcji rąk oraz rękawice ochronne.

Z uwagi jednak na znaczenie inwestycji dla zasilania regionu, a także korzystając z czasowego wyłączenia linii 220 kV relacji Grudziądz Węgrowo - Toruń Elana, prace na obiekcie są kontynuowane, nie wykraczając poza zaplanowany harmonogram zadania. Zakończone prace montażowe umożliwiły rozpoczęcie procesu dokonania sprawdzeń technicznych, uruchamiania nowych układów automatyk i zabezpieczeń. Prace postępują tak, aby z początkiem kwietnia przywrócić wyłączoną linię 220 kV do normalnej pracy.

Na terenie stacji przebudowano kluczowe linie 400 kV

W mijającym miesiącu na stacji prowadzono prace związane z usunięciem kolizji pomiędzy budowaną liniią 400 kV Grudziądz -Pelplin -Gdańsk Przyjaźń, a już istniejącymi, wychodzącymi ze stacji Grudziądz liniami 400 kV biegnącymi w kierunkach Gdańsk Błonia i Płock. Dzięki usunięciu kolizji, Wykonawca odpowiedzialny za realizację nowej linii, mógł przystąpić do budowy ostatniego fundamentu. Prace prowadzone są na terenie stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo, gdzie zlokalizowany jest ostatni słup budowanej  linii 400 kV Grudziądz -Pelplin -Gdańsk Przyjaźń.


Z uwagi na znaczenie linii 400 kV Grudziądz - Gdańsk Błonia dla zasilania północnej Polski, Wykonawca  musiał do minimum ograniczać czas wyłączeń - zdjęcie napięcia było konieczne dla przeprowadzenia niezbędnych prac. Prace nad przebudową trwały blisko 3 tygodnie. W tym okresie linia Grudziądz - Gdańsk Błonia trwale wyłączona była tylko przez 3 dni. W pozostałym okresie Wykonawca stosował m.in. szynę obejściową. Przywrócenie pełnej funkcjonalności linii nastąpiło 21 lutego br.