AKTUALNOŚCI

Moc pomocy w czasie pandemii

W czasie pandemii PSE podjęły szereg działań, które pomagają w walce z koronawirusem mieszkańcom tych regionów, w których znajdują się lub powstają linie najwyższych napięć i stacje elektroenergetyczne.


Firma wykorzystała doświadczenia z organizacji programu „WzMOCnij Swoje Otoczenie”, w ramach którego samorządy i organizacje pozarządowe mogły w zeszłym roku zgłaszać pomysły na projekty przynoszące długotrwały i pozytywny skutek dla okolicy. W ten sposób udało się zrealizować projekty edukacyjne, sportowe i infrastrukturalne w 76 gminach. Z ich efektów korzysta dziś ponad 110 tys. osób.

PSE pomogły m.in szpitalom, przekazując im darowizny pieniężne i rzeczowe. Sfinansowały m.in. zakup specjalistycznego samochodu do przewozu próbek oraz izolatorów RNA dla Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli, co pozwoliło na przyspieszenie prowadzenia badań u pacjentów z podejrzeniem zakażenia COVID-19. Z kolei Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie oraz Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu zostały wyposażone w respiratory i inny specjalistyczny sprzęt medyczny oraz urządzenia do dezynfekcji.

Więcej na temat pomocy udzielanej przez PSE przeczytają Państwo tutaj.

Autotransformator 220/110kV AT1 przekazany do ruchu

Zgodnie z planami Wykonawcy, w dniu 22 czerwca br. do ruchu został przekazany autotransformator 220/110 kV AT1. Aktualnie, prace na stacji skupiają się wokół porządkowania terenu oraz przygotowania do dostosowania potrzeb własnych stacji do wymogów NCER. Jest to Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych.

Trwa przenoszenie obwodów wtórnych AT1 na nowe układy

W maju przystąpiono do przenoszenia obwodów wtórnych autotransformatora 220/110 kV/kV AT1 na nowe układy automatyki. To już ostatni element istniejącej infrastruktury energetycznej wymagający przeniesienia na nowe układy. Uruchomienie jednostki i przywrócenie jej do eksploatacji zaplanowane jest na połowę czerwca 2020 r.

Epidemia nie wstrzymuje prac

Pomimo trwającej epidemii COVID-19, Wykonawca, przy zachowaniu szczególnych środków bezpieczeństwa, kontynuuje budowę. Zgodnie z harmonogramem, prace związane z linią 220 kV Toruń Elana zostały zakończone. W pierwszych dniach kwietnia linia została załączona i przywrócona do eksploatacji.

Rozpoczęto też prace przygotowawcze do wyłączenia autotransformatora 220/110kV AT1, ostatniego elementu infrastruktury energetycznej, który wymaga przeniesienia na nowe układy automatyki. W czasie wyłączenia AT1, potrzeby własne stcji będą wspierane dzięki nowo ułożonym kablom należącym Energa Operator. Jeden z nich jest już pod obciążeniem, co oznacza możliwość wyłączenia autotransformatora w zaplanowanym terminie, tj. 7 maja br.

Środki bezpieczeństwa na budowie

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, Wykonawca wprowadził szereg zasad mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Przede wszystkim ograniczono liczbę pracowników znajdujących się na terenie budowy do niezbędnego minimum, a także wyposażono ich w środki do dezynfekcji rąk oraz rękawice ochronne.

Z uwagi jednak na znaczenie inwestycji dla zasilania regionu, a także korzystając z czasowego wyłączenia linii 220 kV relacji Grudziądz Węgrowo - Toruń Elana, prace na obiekcie są kontynuowane, nie wykraczając poza zaplanowany harmonogram zadania. Zakończone prace montażowe umożliwiły rozpoczęcie procesu dokonania sprawdzeń technicznych, uruchamiania nowych układów automatyk i zabezpieczeń. Prace postępują tak, aby z początkiem kwietnia przywrócić wyłączoną linię 220 kV do normalnej pracy.