Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo

 

Autotransformator 220/110kV AT1 przekazany do ruchu

Zgodnie z planami Wykonawcy, w dniu 22 czerwca br. do ruchu został przekazany autotransformator 220/110 kV AT1. Aktualnie, prace na stacji skupiają się wokół porządkowania terenu oraz przygotowania do dostosowania potrzeb własnych stacji do wymogów NCER. Jest to Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE