Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo

 

Cel inwestycji

Celem inwestycji jest poprawa warunków zasilania Grudziądza i okolic. Oznacza to doprowadzenie do sytuacji, w której dostawy energii elektrycznej będą stabilniejsze niż dotychczas, a w przypadku wystąpienia awarii – zostanie ona bezzwłocznie usunięta. Stanie się to dzięki zastosowaniu układu stacji o wysokich możliwościach ruchowych tzn. pozwalających szybko wyeliminować uszkodzone elementy poszczególnych rozdzielni, a co za tym idzie błyskawicznie przywrócić napięcie.


To jednak nie wszystko. Dzięki rozbudowie stacja zostanie połączona z siecią przesyłową dwiema nowymi liniami, stając się kluczowym elementem sieci przesyłowej w północnej Polsce. Ponadto przygotowana zostanie możliwość wyprowadzenia mocy z planowanej Elektrowni Gazowo-Parowej. Wówczas stacja będzie wprowadzać do sieci przesyłowej, wytwarzaną w niej energię elektryczną.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE