Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo

 

Stacja elektroenergetyczna Grudziądz WęgrowoStacja elektroenergetyczna 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo została wybudowana w 1973 r. Jest obiektem o bardzo dużym znaczeniu zarówno lokalnym (dla zasilania Grudziądza i okolic) jak i krajowym, jest bowiem ważnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Stacja pełni dwie podstawowe funkcje: transformatorową i rozdzielczą.


Transformacja napięcia

Polega na zmianie napięcia energii elektrycznej docierającej na stację. Napięcie to może być podnoszone do celów przesyłu lub obniżane np. z poziomu 400 kV czy 220 kV na 110 kV, pozwalając w ten sposób zasilać lokalne sieci dystrybucyjne.

Istniejący autotransformator 400/110/15 kVRozdział energii elektrycznej

Polega na przesyłaniu dalej energii elektrycznej docierającej na stację, ale bez zmiany jej napięcia. Trafia ona zatem za pośrednictwem linii elektroenergetycznych do kolejnych stacji, co w praktyce pozwala dostarczać ją do wszystkich regionów kraju.

Fragment istniejącej rozdzielni 220 kVINWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE