Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo

 

Epidemia nie wstrzymuje prac

Pomimo trwającej epidemii COVID-19, Wykonawca, przy zachowaniu szczególnych środków bezpieczeństwa, kontynuuje budowę. Zgodnie z harmonogramem, prace związane z linią 220 kV Toruń Elana zostały zakończone. W pierwszych dniach kwietnia linia została załączona i przywrócona do eksploatacji.

Rozpoczęto też prace przygotowawcze do wyłączenia autotransformatora 220/110kV AT1, ostatniego elementu infrastruktury energetycznej, który wymaga przeniesienia na nowe układy automatyki. W czasie wyłączenia AT1, potrzeby własne stcji będą wspierane dzięki nowo ułożonym kablom należącym Energa Operator. Jeden z nich jest już pod obciążeniem, co oznacza możliwość wyłączenia autotransformatora w zaplanowanym terminie, tj. 7 maja br.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE