Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo

 

Na terenie stacji przebudowano kluczowe linie 400 kV

W mijającym miesiącu na stacji prowadzono prace związane z usunięciem kolizji pomiędzy budowaną liniią 400 kV Grudziądz -Pelplin -Gdańsk Przyjaźń, a już istniejącymi, wychodzącymi ze stacji Grudziądz liniami 400 kV biegnącymi w kierunkach Gdańsk Błonia i Płock. Dzięki usunięciu kolizji, Wykonawca odpowiedzialny za realizację nowej linii, mógł przystąpić do budowy ostatniego fundamentu. Prace prowadzone są na terenie stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo, gdzie zlokalizowany jest ostatni słup budowanej  linii 400 kV Grudziądz -Pelplin -Gdańsk Przyjaźń.


Z uwagi na znaczenie linii 400 kV Grudziądz - Gdańsk Błonia dla zasilania północnej Polski, Wykonawca  musiał do minimum ograniczać czas wyłączeń - zdjęcie napięcia było konieczne dla przeprowadzenia niezbędnych prac. Prace nad przebudową trwały blisko 3 tygodnie. W tym okresie linia Grudziądz - Gdańsk Błonia trwale wyłączona była tylko przez 3 dni. W pozostałym okresie Wykonawca stosował m.in. szynę obejściową. Przywrócenie pełnej funkcjonalności linii nastąpiło 21 lutego br.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE