Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo

 

Oddziaływanie na środowisko

Stacje elektroenergetyczne są obiektami charakteryzującymi się oddziaływaniem na środowisko. Dlatego też realizowana inwestycja podlega szczegółowym regulacjom określającym poziom dopuszczalnego oddziaływania stacji na środowisko.

Zgodność poziomu pola elektromagnetycznego na granicy stacji weryfikowana będzie przez pomiary kontrolne. Dopiero gdy potwierdzą one zgodność z obowiązującymi przepisami, obiekt będzie mógł rozpocząć swoją pracę.Pole elektromagnetyczne

Zjawisko pola elektromagnetycznego towarzyszy pracy wszystkich urządzeń elektrycznych, w tym wielu codziennego użytku, takich jak komputer czy telefon komórkowy. Poziom jego oddziaływania określany jest poprzez określenie dwóch wartości: natężenia pola elektrycznego i natężenia pola magnetycznego. Stacja elektroenergetyczna Grudziądz Węgrowo zostanie zaprojektowana tak, aby w żadnym miejscu poza jej granicami, nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy tych pól. Oznacza to, że nawet długotrwałe przebywanie przy samym płocie stacji, jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Dopuszczalne poziomy składowych pola elektromagnetycznego
Hałas

Głównym źródłem hałasu na stacji elektroenergetycznej jest znajdująca się na niej aparatura, a zwłaszcza urządzenia służące do wentylacji. Wytwarzany przez nie poziom hałasu nie będzie jednak uciążliwy dla sąsiedztwa stacji. Na granicy obiektu będzie wynosić nie więcej niż 45 dB, czyli będzie tak samo głośny jak znajdujące się w naszych domach urządzenia elektryczne.

Porównanie poziomów natężenia dźwiękuINWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE