Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo

 

Środki bezpieczeństwa na budowie

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, Wykonawca wprowadził szereg zasad mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Przede wszystkim ograniczono liczbę pracowników znajdujących się na terenie budowy do niezbędnego minimum, a także wyposażono ich w środki do dezynfekcji rąk oraz rękawice ochronne.

Z uwagi jednak na znaczenie inwestycji dla zasilania regionu, a także korzystając z czasowego wyłączenia linii 220 kV relacji Grudziądz Węgrowo - Toruń Elana, prace na obiekcie są kontynuowane, nie wykraczając poza zaplanowany harmonogram zadania. Zakończone prace montażowe umożliwiły rozpoczęcie procesu dokonania sprawdzeń technicznych, uruchamiania nowych układów automatyk i zabezpieczeń. Prace postępują tak, aby z początkiem kwietnia przywrócić wyłączoną linię 220 kV do normalnej pracy.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE