Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo

 

Testy na stacji

W październiku na stacji zabudowano i uruchomiono nowy agregat prądotwórczy. Zabudowa tego elementu umożliwiła rozpoczęcie Testów Końcowych Systemu Sterowania i Nadzoru. Pozytywny wynik testów będzie potwierdzeniem możliwości zaliczenia obiektu do stacji bezobsługowych.

 INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE