Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo

 

Trwa przenoszenie obwodów wtórnych AT1 na nowe układy

W maju przystąpiono do przenoszenia obwodów wtórnych autotransformatora 220/110 kV/kV AT1 na nowe układy automatyki. To już ostatni element istniejącej infrastruktury energetycznej wymagający przeniesienia na nowe układy. Uruchomienie jednostki i przywrócenie jej do eksploatacji zaplanowane jest na połowę czerwca 2020 r.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE