Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo

 

Unijne dofinansowanie

Rozbudowa stacji 400/220/110kV Grudziądz Węgrowo jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu „Budowa linii Jasiniec-Grudziądz Węgrowo-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń wraz z budową/rozbudową stacji w tym ciągu liniowym”, na realizację którego, z końcem 2020 r.  PSE S.A. podpisały umowę o dofinansowanie.

Głównym celem projektu jest rozwój sieci przesyłowej w północnej części Polski, związany z koniecznością wyprowadzenia mocy z nowych źródeł wytwórczych. Połączenie będzie pełnić zasadniczą rolę w wyprowadzeniu mocy z Elektrowni Północ oraz farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej części KSE i stanowić będzie wzmocnienie zasilania aglomeracji Trójmiasta.

Koszty realizacji projektu szacowane są na ponad miliard złotych z czego ok. 259,5 mln zł będzie pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


 INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE